úvodredakcepříspěvkyo časopisu

Tmavomodrý svět

Tento web je připomínkou studentského odborného časopisu Tmavomodrý svět, který byl vydáván studenty Středoevropských studií na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě v období od listopadu 2016 do května 2017.

  • Tmavomodrý svět, 1. číslo
  • Tmavomodrý svět, 2. číslo

    Projekt byl, jako celá řada jiných (studentská odborná konference Prokletá část - Marginalizované oblasti sociálních věd, SE(S)ance, tedy neformální setkávání studentů a pedagogů, ...), spojen s působením Mgr. Petra Huška Ph.D. na Fakultě veřejných politik. Během dvou let dokázal tento pedagog změnit nahlížení studentů a studentek na to, jakým způsobem má probíhat aktivní vysokoškolské studium a dokázal v celé řadě z nich vzbudit tvůrčí nadšení.

    S jeho odchodem velice záhy zaniklo vše, co vybudoval, fakulta přišla o svůj studentský časopis, filmový klub. Když v únoru 2018 uplynul rok, po který byla zakoupena doména tmavomodry-svet.cz, i následná dvouměsíční lhůta, po kterou bylo možné registraci prodloužit, namísto čehož fakulta reagovala likvidací webu a odstraněním všech zmínek o časopise ze svých stránek, rozhodl jsem se uvolněnou doménu zakoupit na dalších 18 let. Vzhledem k tomu, že nový web časopisu byl vymazán, mohu zde umístit pouze zálohu a příspěvky z webových stránek, které byly využívány v samotných počátcích projektu. I tak věřím, že tím poskytnu určité zadostiučení všem studentům kteří se na přípravě časopisu podíleli a kteří tak budou moci poskytnout reálný doklad o svém působení nad rámec studia.

  • Ondřej Mazurek
    „Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich